1943 yılında doğmuştur. Hakim Abdülgani Seyithanoğlu’nun 4 erkek evladından ikincisidir. İlkokul tahsiline 1950 yılında İzmir Karşıyaka’da başlamış, ilkokulu 1955 yılında Kahramanmaraş’ta bitirmiştir. Kırşehir Lisesi’nden 1961 yılında mezun olduktan sonra önce Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne 4 yıl devam etmiş ve bu arada Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde de 1 yıl süreyle öğrencilik yapmıştır. Nihayet 1968 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1972 yılında “İyi” dereceyle ve üçüncülükle mezun olduktan hemen sonra Ankara Barosu’nda başladığı avukatlık stajını tamamlayarak 13.09.1973 tarihinde Ankara Barosu’na 5101 sicil no.suyla kayıtlı olarak serbest avukatlık faaliyetine başlamıştır.

Böylece, 40 yılı aşkın süreden beri kesintisiz olarak Ankara Barosu’na kayıtlı serbest avukatlık faaliyetini sürdürmektedir. Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nda, Marka ve Patent konuları başta olmak üzere hukukumuza görüş ve değerlendirmeleri ile önemli katkılar sağladığı ilgili camiada iyi bilinir ve her zaman takdir edilir.

Dünyanın en önde gelen medeni ülkelerinin vatandaşlarının Türkiye’de marka ve patent haklarının korunmasında çok etkili olmuş ve Avrupa’da dahi bilinip takdir edilen hukuki mücadeleler vermiştir.