1976 yılında Ankara’da doğdu. 1994’te Ankara Gazi Anadolu Lisesi’nden, 1998’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 yılından beri Ankara Barosu’na kayıtlı avukat olarak çalışmaktadır. 7 yıl savunma sanayi, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş’de Kıdemli Hukuk Müşaviri olarak çalıştı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi mini MBA programını bitirdi. Marka ve Patent Vekili, Avrupa Patent Vekili, Arabulucu unvanlarını haizdir. Çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir. 2 çocuk annesidir.

Uzmanlaştığı Konular:

• Yerli ve yabancı müvekkillere başta fikri ve sınai haklar (marka, patent ve endüstriyel tasarımlar ağırlıklı olmak üzere) ve ticaret hukuku (ticaret unvanı, işletme adı ve haksız rekabet konuları ağırlıklı olmak üzere) ile ilgili alanlarda hukuki danışmanlık ve mütalaa vermek, bahsi geçen konularda dava açmak ve bu davaları, üst derece mahkemesi dahil, adli makamlar nezdinde takip etmek,

• Yerli ve yabancı müvekkillerin fikri ve sınai haklarını Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil ettirmek, bu hakların korunmasını takip etmek, bunun için üçüncü kişiler tarafından yapılan başvuru ilanlarına gerekli hallerde itiraz etmek, TPE’nin kararlarına Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nezdinde itiraz etmek, müvekkillerin fikri ve sınai haklarının korunması ve takibiyle ilgili olarak devir dahil olmak üzere her türlü hukuki işlemi yürütmek,

• Ana yüklenicilik sözleşmeleri, alt sözleşmeler, tedarik sözleşmeleri, mutabakat metinleri, niyet mektupları, işbirliği/ortaklık sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, temsilcilik sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, şirket ortaklık sözleşmeleri, şirket esas sözleşmeleri, şirket hisse devri sözleşmeleri ve sır saklama sözleşmeleri dahil olmak üzere her türlü sözleşmeyi hazırlamak, sözleşme taslaklarına yorum vermek, sözleşmeleri müzakere etmek, sözleşmelerin imzalanmasından sonraki yürütme aşamasında ortaya çıkabilecek sorun ve çatışmalarda hukuki değerlendirmede bulunmak ve gerekli durumlarda karşı tarafla yazılı ve/veya sözlü temasta bulunmak,

• İhaleye katılacak müvekkillere, başta devlet ihaleleri olmak üzere, her türlü ihale öncesi teklif hazırlığı aşamasında hukuki destek vermek ve ihaleyi yapacak müvekkillere ihaleye verilen tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında hukuki destek vermek,

• Özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yapmak.