Sözleşmeler Hukuku

(ana yüklenicilik sözleşmeleri, alt sözleşmeler, tedarik sözleşmeleri, mutabakat metinleri, niyet mektupları, işbirliği/ortaklık sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, temsilcilik sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, sır saklama sözleşmeleri vs. konusunda danışmanlık)

Read More

Ticaret Hukuku

(ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet, şirket satın alma, hisse devirleri, ortaklık kurma, şirket esas sözleşmesi hazırlama konularında danışmanlık)

Read More