Hakkımızda

Hukuk Büromuz, 1973 yılında Ankara Barosuna kayıtlı Avukat (lar) tarafından kurulmuş olup, 44 seneden beri, kesintisiz olarak, Ankara’da faaliyet göstermektedir. Büronun Kurucusu Teoman SEYİTHANOĞLU’nun, Devlette 33 sene Hakimlik Görevinde bulunarak Yargıtaydan emekli olan Babası Abdülgani SEYİTHANOĞLU’nun (1915-2000) Büroya hukuk yolunda sağladığı katkıları da gözetildiğinde, Büromuz Türkiye’de modernleşme çabalarının arttığı 1950 yılından bu yana Türk Hukukundaki gelişmelerden layiki ile haberdar olarak, çok geniş bir hukuki perspektif ile faaliyetini sürdürmektedir.       Büromuzun kuruluşundan bu yana, değişik tarihlerde, 30 kadar Avukat görev yapmış olup, bunların içerisinde, şimdi, Ankara Barosuna kayıtlı olarak meslekî başarılarını ispat eylemiş bir hayli Avukat da bulunmaktadır.       Büronun özellikle son 25 yıldan beri faaliyetleri, %90 nisbetinde bir ağırlık ile, Sınai Mülkiyet Haklarının tesisine ve korumasına yönelmiştir. Bu konularda, Türkiye’de şimdi yürürlükte olan Mevzuat’ın, bütünüyle 1995 yılında yenilenmiş olmasından önceki dönemlerde ortaya konulmuş, dikkat çekici, kayda değer, başarılar arasında, Patentler konusunda; SSCB (USSR) Devlet Patentlerinin, önceki İhtira Beratı Kanunumuzdaki İşletilemeyen bir hükme dayalı olarak, süreleri sona ermeden önce, Türkiye’de de, himayeleri, Danıştay’da açılan Davalar ile, temin edilmiş, böylelikle, Devletin sahip olduğu büyük Sanayi Kuruluşlarından bazılarının zamanına göre iyi bir teknoloji ile yapılması sağlanmıştır. Ayrıca, bir Türk Şirketi adına, verildiği tarihten itibaren 15 sene ile himaye gören bir Türk Patenti de bu Büro tarafından ilk günden itibaren himaye edilmeye başlanılarak, tüm süresi boyunca en etkili şekilde himaye edilmiş Türk Patenti olarak literatüre geçmiştir.       Markalar Konusunda da bazı Avrupa Ülkelerinde ve dahi ABD’de bile dikkat çekici bulunan Kararların Türk Mahkemeleri’nden alınması ve Türk Yargıtay’ı tarafından da tasdik edilerek kesinleşmesi sağlanmış ve böylece alınan Marka Hukuku’na ilişkin Kararlardan bazıları Avrupa ve Birleşik Devletler Mahkemelerine Emsal Kararlar olarak sunulmuşlardır. “BMW” ve “SchwanStabilo” Kararları bu cümledendir.       Türk Sınai Mülkiyet Mevzuatının 1995 yılında Avrupa Topluluğu Hukuku ile çok büyük ölçüde uyumlu hale getirilmesinden ve bu bağlamda 1995 yılından önceki Mevzuatın bütünüyle terk edilmesinden sonra gelişen Türk Sınai Mülkiyet Mevzuatına dayalı olarak da kayda değer başarılar sağlanmıştır. Büromuzun Türk Yargısına ve Türkiye’deki Avukatlık Uygulamalarına katkıları olarak; Mahkeme Kararlarının Kesinleşmesi üzerine basında, büyük gazeteler yolu ile, İlanlarında belirli bir formasyon ve standarda ulaşılması; Önemli Davalara İlişkin Dava Dilekçesindeki anlatımlara belirli bir uslüp getirilmesi sağlanmış, Patent verilmesi için yürütülen bazı işlemlerde Uluslararası Mevzuata uygunluk sağlanması yolunda yargı kararları istihsal olunarak, bu yoldaki gelişmenin önünün açılması sağlanmıştır. Web sitemizin içeriğinde Logoları-Markaları olan seçkin Kuruluşlar adına görev yapılan davaların hepsinde de müvekkillerin istediği sonuçlar en ince detayına kadar, sağlanarak, müvekkil memnuniyeti en üst derecede gerçekleştirilmiştir.       Büromuzun kurucusu ve halen de sahibi olan Teoman SEYİTHANOĞLU Ankara Barosuna bağlı olarak 40 seneden beri kesintisiz yürüttüğü Avukatlık Faaliyeti yanında, yeni Sınai Mülkiyet Mevzuatımız ile Türk Hukukuna getirilmiş olan yeni düzenlemeler çerçevesinde, ayrıca Avrupa Patent Vekili, Marka Vekili ve Patent Vekili olarak da hem Türk Patent Enstitüsü nezdinde ve hem de Uluslararası Bürolarda Vekillik yapmaktadır.  Büromuzun ortağı olan Neslihan SEYİTHANOĞLU, 13 senedir Ankara Barosuna bağlı olarak yürüttüğü Avukatlık Faaliyetleri esnasında, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.Buna ilaveten, mesleki formasyonuna07.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Kanun’a göre Türkiye’de uygulanabilir hale gelenArabuluculuk Faaliyetlerini yürütmek üzere Arabuluculuk unvanını eklemiş, 2001 yılından beri de Avrupa Patent Vekili, Marka ve Patent Vekili unvanlarını taşımaktadır.       Büroda zaman zaman sayılarında bazı değişiklikler olmakla birlikte genel olarak 5 Avukat ile 3-4 Marka ve/veya Patent Vekili ile yeteri sayıda Avukat Stajyeri ve Büro Personeli görev yapmaktadır.

Avukatlar

Teoman SEYİTHANOĞLU

Avukat

Hukuk Büromuz, 1973 yılında Ankara Barosuna kayıtlı Avukat (lar) tarafından kurulmuş olup, 35 seneden beri, kesintisiz olarak, Ankara’da faaliyet göstermektedir.

Neslihan SEYİTHANOĞLU

Avukat

1976 yılında Ankara’da doğdu. 1994’te Ankara Gazi Anadolu Lisesi’nden, 1998’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Sanem Yürür

Avukat

Yakında eklenecektir.

Haberler  

Web Sitemiz Yenilenmiştir…

yonetim  Comments (0)
Büromuzun kuruluşundan bu yana, değişik tarihlerde, 30 kadar Avukat görev yapmış olup, bunların içerisinde, şimdi, Ankara Barosuna kayıtlı olarak meslekî başarılarını ispat eylemiş bir hayli Avukat da bulunmaktadır.

Görüşlerimiz  

Yerli ve yabancı müvekkillere başta fikri ve sınai haklar (marka, patent ve endüstriyel tasarımlar ağırlıklı olmak üzere) ve ticaret hukuku (ticaret unvanı, işletme adı ve haksız rekabet konuları ağırlıklı olmak üzere) ile ilgili alanlarda hukuki danışmanlık ve mütalaa vermek, bahsi geçen konularda dava açmak ve bu davaları, üst derece mahkemesi dahil, adli makamlar nezdinde takip etmek,
Fikri ve Sınai Haklar